Realizacje: Regeneracje i naprawa

Regeneracja wału

Wymiana
pękniętego
czopu

Naprawa wysięgnika koparki

Wspawanie tulei
i wstawienie
tulei brązowej