Realizacje: Budowa maszyn

Podajnik kręgów

System podawania kręgów stalowych na linię technologiczną cięcia blachy

Transportery

Część linii technologicznej do układania i pakowania arkuszy blachy.

Magazyn palet z podajnikiem

Układ podawania pustych
palet do linii technologicznej
cięcia blachy.

Podpora wału nawijaka blachy

Podpora swobodnego końca wału wspornikowej konstrukcji
nawijaka blachy.

Wyrzutnik złomu

Urządzenie transportujące nawinięty złom do kontenera na zewnątrz
hali produkcyjnej.

Stół z prowadzeniem bocznym

Stół wprowadzający blachę w nożyce w linii technologicznej
cięcia blachy.

Foliarka

Maszyna do nakładania folii ochronnej na blachę w linii technologicznej cięcia blachy.

Czyszczarka

Maszyna umożliwiająca mechaniczne czyszczenie wałków prostowarki w linii technologicznej cięcia poprzecznego blachy.