banner dofinansowanie 5

Dofinansowanie zakupu środków trwałych w celu ograniczenia szkodliwych czynników chemicznych na stanowisku Ślusarz oraz Spawacz

Wyposażenie stanowisk Ślusarz/Spawacz w urządzenia miejscowej fitrowentylacji powietrza oraz specjalistyczne stoły spawalnicze z własną filtrowentylacją w celu ograniczenia narażenia na działanie szkodliwych czynników chemicznych oraz pyłów. Z analizy sprawozdań z badań poziomu szkodliwych czynników chemicznych oraz pyłów wynika, że po realizacji projektu poziomy pomiarów zostały zredukowane o:

• 30% dla pyłów niesklasyfikowanych ze względu na toksyczność – frakcja wdychalna,
• 30% dla tlenku węgla,
• 20% dla tlenku azotu.

Celem projekt jest utrzymanie zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

znaki strona www